FANDOM


I staden kan du göra om invånare till Forskare i byggnaden Akademi. Varje forskare ger dig ett forskningspoäng per timme. Dessa poäng kan du köpa nya forskningar för som du använder för att utveckla din stad, militär eller sjöfart.

Varje forskare kostar 6 Guld per timme + 3 Guld per timme i utebliven skatt = 9 Guld per timme.