FANDOM


Detta är en alternativ guide till den som finns i spelet. Den i spelet kommer att ge dig en bättre vy av funktionerna, men denna kommer troligen (upp till allas åsikter) att ge dig en bättre utgångspunkt. Du behöver inte följa varken denna eller spelets guide slaviskt, utan gör som du känner och ta inspiration från vart du vill. Du behöver faktiskt aldrig bli rädd, oavsett vad som händer är du tillbaka efter någon / några dagar. Byggnaderna kan aldrig förstöras.

  1. Till en början har du endast ett rådhus i din stad. Där kan du se invånare, glädje och arbetsfördelning mm.
  2. Växla till ö-vyn och klicka på sågverket. Dra upp mätaren tills du når ca. 15 trähuggare. På så sätt tjänar du 15 trä per timme. När du har fått fler invånare kan du gå tillbaka till sågverket för att öka produktionen.
  3. Gå tillbaka till stads-vyn och välj en lämplig byggplats (det måste vara en med en röd flagga) för en akademi. Klicka på rutan och välj akademin. Har du inte tillräckligt med trä så får du vänta tills dina arbetare i sågverket har producerat det. Klicka på knappen "Ja, bygg nu!"
  4. Vänta tills akademin är färdig och öppna dess vy. Gör på samma sätt som med sågverket för att anställa forskare. Fyll hela skalan (dvs. 8 forskare)
  5. Nu bygger du, så fort du har tillräckligt med trä, en kasern. Här kan du anställa trupper. Men var måttlig, du måste kunna betala allas lön, så gå in på rådhusets vy regelbundet för att se till så att staden inte går förlust!

När du har kommit igång finns det några byggnader du behöver bygga såsmåningom:

Nu har du kommit igång. Resten är upp till dig ! Saker du snart behöver tänka över är: