FANDOM


$ f(x) = 4.2x - 0.1x^2 $

Vi ska räkna ut $ f'(-1) $

Först tar vi ut derivatan av alla delar i formeln

$ 4.2x = 4.2 $ Då exponenten är 1 ($ 4.2x = 4.2x^2 $) så blir exponenten 0 och 1an flyttas ner framför talet: $ 1*4.2x^0 $

(i Derivata minskar man exponenten med 1 och flyttar ner exponentens värde innan minskningen framför talet: $ 12x^7 $ blir alltså $ 7*12x^6 $)

$ 0.1x^2 = 2*0.1x^1 = 0.2x $

Totalt har vi nu: $ f'(x) = 4.2 - 0.2x $

Nu sätter vi bara in -1 i formeln: $ 4.2-0.2*-1 = 4.2+0.2 = 4.4 $