FANDOM


Det finns ett sågverk på varje ö. Där kan du placera dina invånare så att de blir trähuggare. Varje trähuggare hugger en trä i timman. Donera regelbundet här för att sågverket skall byggas ut, och för att ha en god relation till dina grannar. På varje ö finns också en utav: