FANDOM


Spioner hanterar och tränar du i Gömstället. De hjälper dig att hålla ett öga på vad dina medspelare har för sig. Det är bra före en attack, ett fördrag, eller bara för att ta reda på vem det är och vilken spelstil den använder. Det kan löna sig i framtiden.

Varje nivå på Gömstället ger dig:

  • plats för en spion till
  • större chans att avslöja fiendens spioner
  • mindre risk att dina spioner blir upptäckta när de är på uppdrag

Varje spion kostar 80 Kristall och 150 Guld men inget i underhåll. Därför är det bra att fylla gömstället, då du lättare upptäcker andras spioner.

När din spion upptäcks kanske fiendespelaren får veta det, får veta om din stad, din armé eller dina resurser. Så det kan vara farligt. Under varje uppdrag står det hur stor risk det är att genomföra. Å andra sidan kan du få information från de spioner du fångar i din stad. Vem skickade dem och varför ?